Politica datelor cu caracter personal

Definiții și referințe juridice

Date personale

Orice informație care, direct sau indirect, sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informațiile colectate automat prin intermediul acestei aplicații (sau serviciilor terță parte utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, detaliile diferitelor perioade de vizitare (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul aplicației) și detaliile despre calea urmată în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu subiectul datelor.

Subiectul datelor

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesarea datelor (sau Supervizor de date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date personale în numele controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau deținător)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Aceasta aplicatie

Modalitățile prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorului.

Serviciu

Serviciul furnizat de această aplicație este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibili) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Cookies

O bucată mică de date stocată în dispozitivul utilizatorului.


Informatii legale

Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor). Această politică de confidențialitate se referă numai la această aplicație, dacă nu este stipulat altfel în acest document.

Folosirea datelor personale

Formularul de contact

Utilizând formularul de contact, datele dvs. personale, cum ar fi numele, denumirea companiei, adresa de e-mail și numărul de telefon, vor fi utilizate numai pentru a vă contacta și vor fi șterse după încheierea relației de afaceri. Nu vor fi stocate sau vândute unei alte companii terțe. Daca totuși doriti sa va asigurați ca datele dumneavoastră nu sunt stocate in baza noastra de date, ne puteti trimite o solicitare la events@nikopalace.ro cu Subiectul mesajului: „Doresc stergerea datelor mele personale din baza de date”.